Thứ hai, 4/3/2024
Thứ sáu, 24/2/2023, 11:00 (GMT+7)

Thực trạng 5 tuyến cáp quang biển tại Việt Nam

Cả 5 tuyến cáp quang biển của Việt Nam cùng gặp sự cố, nhưng chỉ một tuyến đã khôi phục hoạt động, còn lại phải đợi sau tháng 3 mới được sửa chữa.

Thực trạng 5 tuyến cáp quang biển tại Việt Nam
 
 

Tạ Lư - Lưu Quý