Thứ hai, 2/10/2023
Thứ hai, 28/1/2019, 11:12 (GMT+7)

Thủ đoạn biến đất công thành tài sản riêng của Vũ 'Nhôm'

Theo cáo trạng, lợi dụng mác công ty bình phong của công an, Phan Văn Anh Vũ "phù phép" 7 dự án đất công, gây thiệt hại hơn 1.150 tỷ đồng.