Thứ sáu, 16/4/2021
Thứ bảy, 26/12/2020, 04:00 (GMT+7)

'Thiên tai cực đoan sẽ lặp lại'

Năm 2020, thiên tai bất thường trên cả nước với 16 loại hình. Theo chuyên gia, đây là vận động bình thường trên toàn cầu do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan sẽ là câu chuyện của tương lai.

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển tới đoạn bạn muốn nghe

Nguyễn Hằng