Thứ tư, 17/8/2022
VnExpress hôm nay         Thứ bảy, 26/12/2020, 04:00 (GMT+7)

'Thiên tai cực đoan sẽ lặp lại'

Năm 2020, thiên tai bất thường trên cả nước với 16 loại hình. Theo chuyên gia, đây là vận động bình thường trên toàn cầu do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan sẽ là câu chuyện của tương lai.