Thứ tư, 29/5/2024
Thứ năm, 7/9/2023, 00:06 (GMT+7)

Thị xã nào lớn nhất Việt Nam?

Rộng gần 1.200 km2, thị xã này có diện tích gần bằng 2 thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và Cần Thơ.