Thứ ba, 6/6/2023
Chủ nhật, 12/3/2023, 10:00 (GMT+7)

Địa phương duy nhất nước ta không có thị trấn?

Trong khi nhiều tỉnh thành trên 10 thị trấn hoặc chí ít cũng có thị trấn thì duy nhất một địa phương không có đơn vị hành chính này.

Trùm Sò