Thứ hai, 24/1/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 2/10/2021, 20:00 (GMT+7)

Thèm khát khi thấy bạn bè có bố mẹ ở bên

Mẹ mất từ năm lớp 7, bố lập gia đình mới, thấy mình trở thành gánh nặng của dì, Thuỳ tự lủi thủi sống nhưng lại bị xem là "máu lạnh".