Thứ sáu, 28/1/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 21/8/2021, 20:00 (GMT+7)

'Thấy mình vô dụng vì sống nhờ cứu trợ'

Không đủ tiền xét nghiệm Covid để xin việc, Vy chạy vạy bán rau, vẫn không trụ nổi đành sống "lay lắt" bằng đồ cứu trợ, cô thấy mình vô dụng vì trẻ khoẻ mà không thể tự kiếm sống.