Thứ bảy, 11/7/2020
Thứ ba, 2/4/2019, 19:00 (GMT+7)

Tên lửa diệt vệ tinh giúp Ấn Độ thành cường quốc vũ trụ

Quả đạn PDV Mk II hạ mục tiêu cách mặt đất 283 km, biến Ấn Độ thành nước thứ tư trên thế giới có khả năng diệt vệ tinh.