Thứ sáu, 30/9/2022
Giải mã         Thứ năm, 15/9/2022, 20:00 (GMT+7)

'Tam giác quỷ' Bermuda

Hơn 8.000 người đã bỏ mạng tại tam giác Bermuda nhưng đến giờ khu vực này vẫn không được công nhận là một vị trí thực tế, tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ như lời đồn.

Hằng Hồ - Hải Hằng