Thứ sáu, 28/1/2022
Thầm thì         Thứ sáu, 12/2/2021, 20:00 (GMT+7)

Tại sao nhiều phụ nữ chưa từng 'đạt đỉnh'?

Nhiều phụ nữ có 3-4 đứa con nhưng chưa từng "đạt đỉnh". Chuyên gia cho rằng, ngoài vấn đề tâm lý, đặc điểm cơ thể... thì một phần nguyên nhân nằm ở người chồng.