Thứ hai, 21/9/2020

Dương Quá

Dương Quá dùng Ám nhiên tiêu hồn chưởng đấu Kim Luân Pháp Vương

Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ có mình Dương Quá sử dụng được. Muốn sử dụng môn võ tương tư sầu khổ vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì bộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu. Vậy hóa ra Dương Quá là người sầu khổ và đau đớn nhất trong thiên hạ?