Thứ tư, 15/7/2020

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un