Thứ bảy, 8/5/2021
Thứ tư, 20/2/2019, 13:52 (GMT+7)

Sức chuyên chở của vận tải cơ phục vụ Trump công du nước ngoài

Mỗi chiếc C-17 có tải trọng tối đa tới 77 tấn, thường xuyên được Nhà Trắng sử dụng để chuyển phương tiện, thiết bị cho tổng thống Mỹ khi công du nước ngoài.

Đồ họa: Việt Chung