Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Sải cánh vươn cao

Lê Quang Lưu
Hào khí Việt Nam, khát vọng của Thanh niên Việt tung cánh vươn cao trên bầu trời quê hương đất nước.