Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Người dân Lý Sơn tri ân hùng binh Hải đội Hoàng Sa

Trần Công Đạt
Nghi thức quan trọng nhất của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi thức thả mô hình của loại thuyền câu mà 400 trước Hải đội Hoàng Sa đã dùng để vượt sóng ra Hoàng Sa cắm mốc và đo đạc thủy trình. Trên thuyền câu còn có cả những hình nhân thế mạng. Các hình nhân này được làm rất có hồn. Do đó, chỉ cần nhìn vào các hình nhân trên thuyền là thấy được cái khí thế oai hùng của những hùng binh Hải đội Hoàng Sa lúc dong thuyền đi mở biển cách đây 400 năm.