Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Đất nước trong niềm hân hoan

Ip Gia Thien
Đất nước trong niềm hân hoan năm mới.