Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Đất của con đây

Ninh Đức Hoàng Long
Chị Vàng Thị Páo - dân tộc H'mông, đang giải thích cho gái về cột mốc Biên giới Tổ quốc Việt Nam tại cột cờ Lũng Cú - Hà Giang.