Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Cờ đỏ sao vàng - Vươn tới trời xanh

Đinh Tiến Hoàng
Dưới lá cờ đỏ sao vàng,
tôi bật mình những tiếng khóc chào đón cuộc đời.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng,
mẹ dắt tôi những ngày đầu bước đi chập chững.
Dưới lá cờ đỏ sao vàng,
tôi trang nghiêm khúc “Tiến quân ca” trong ngày lễ tốt nghiệp
Dưới lá cờ đỏ vàng sao,
tôi nắm tay, giơ cao lời tuyên thệ
với mẹ cha,
với Tổ quốc,
với đồng bào dân tộc,
với Đảng Cộng sản Việt Nam…

Để hôm nay,
Tôi giữ lá cờ đi qua những tháng ngày yên bình,
Thay mẹ cha đem xương máu vươn ngoài biển rộng,
Dạy các em về truyền thống màu cờ dân tộc
Rồi một mai, lá cờ chạm nóc trời xanh…