Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam

Ninh Đức Mạnh Thắng
Hình ảnh bóng cờ Tổ quốc luôn có trong trái tim của tuổi trẻ Việt Nam.
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Buổi tập quân sự dưới chân Thành nhà Hồ.
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Hình ảnh tuổi trẻ ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Những cô gái H'mông đến hội tòng quân tiễn đưa người thân lên đường nhập ngũ.
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ.
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Mẹ Việt Nam anh hùng đang căn dặn cháu nội ngày tòng quân. Hãy tiếp bước truyền thống của cha
 • Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam
  Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam Mai sau con lớn lên, con sẽ lên đường bảo vệ màu cờ Tổ quốc.