Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Tổ quốc ở trong tim

Lê Kim Bách Khoa
Mình chụp cho con gái Lê Kim Bảo Thư bộ ảnh này nhân dịp bé được ngỉ hè. Mục đích của bộ ảnh, gieo cho bé tinh thần yêu nước và niềm tự hào khi mặc áo dài Việt Nam và khoác trên mình lá cờ Tổ quốc.
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim
 • Tổ quốc ở trong tim
  Tổ quốc ở trong tim Tổ Quốc ở trong tim