Thứ tư, 3/3/2021
Thứ bảy, 23/1/2021, 20:00 (GMT+7)

'Sống địa ngục vì chồng kiểm soát, coi trọng sự trong trắng'

Như bảo, chồng cô cho rằng việc vợ không còn trong trắng là một sự sỉ nhục. Sát ngày cưới, anh buộc cô đốt hết quần áo để khép lại quá khứ. Nhưng cuộc hôn nhân cũng không kéo dài lâu.

Nguyễn Hằng