Thứ ba, 23/7/2024
Thứ bảy, 21/8/2021, 00:00 (GMT+7)

Số thu, chi của hai nhóm quỹ bảo hiểm

Cả nước có hơn 16,1 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội và hơn 13,3 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến hết năm 2020.