Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ ba, 4/9/2018, 16:10 (GMT+7)

So sánh kích thước các loài giáp long

Giáp long là những loài khủng long ăn thực vật có giáp xương bảo vệ cơ thể, gồm hai họ giáp long xương kết và giáp long đuôi chùy.