Thứ ba, 11/8/2020
Thứ bảy, 18/8/2018, 20:00 (GMT+7)

Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng

Trong số những loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất, khủng long chân thằn lằn là động vật lớn nhất với chiều dài gần 40 mét.