Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 4/2/2021, 20:20 (GMT+7)

Shark Hưng: 'Chưa bao giờ đầu tư nhiều như năm 2020'

Theo Phó Chủ tịch Cen Group, trong Covid-19, doanh nghiệp đầu tư hàng nghìn tỷ để đón đầu cơ hội bứt phá trong 2 đến 3 năm tới.