Thứ hai, 15/7/2024
Thứ hai, 13/6/2022, 04:00 (GMT+7)

Rút BHXH 1 lần vì lo lương hưu dưới chuẩn nghèo

Công ty đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản, anh Sơn tính việc ra khỏi lưới an sinh vì nếu nộp đủ 20 năm, số lương hưu anh được hưởng chỉ 3 triệu/tháng.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Quảng Hường
×
Rút BHXH 1 lần vì lo lương hưu dưới chuẩn nghèo