Thứ tư, 15/8/2018, 05:00 (GMT+7)

Robot lùa cỏ tự động trong trang trại bò sữa Việt Nam

Robot giá 500 triệu sẽ tự động đến từng khu chuồng để lùa cỏ, giúp cho bò luôn đầy đủ thức ăn.

Robot lùa cỏ tự động trong trang trại bò sữa Việt Nam
 
 

Công Khang

 

Chia sẻ bài viết qua email