Thứ tư, 20/1/2021
Thứ ba, 17/11/2020, 10:01 (GMT+7)

RCEP khác gì CPTPP?

Với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc, RCEP bao phủ quy mô GDP lớn hơn nhưng các tiêu chuẩn được xem là "dễ thở" hơn CPTPP.

Tạ Lư - Phương Ánh