Thứ hai, 22/7/2024
Thứ sáu, 2/9/2022, 04:00 (GMT+7)

Rắc rối khi sống với giới tính chuyển đổi

5 năm sau chuyển giới, Minh làm quen với việc tự chữa khi bệnh vì ngại ánh mắt bác sĩ nếu đến viện, Minh cũng gặp hàng loạt rắc rối vì diện mạo và giới tính trong giấy tờ khác nhau.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Xanh Lê - Minh Hạnh
×
Rắc rối khi sống với giới tính chuyển đổi