Thứ hai, 17/6/2024
Thứ hai, 4/3/2024, 04:00 (GMT+7)

Ra bến xe 'săn' lao động

Đơn hàng tăng, nhiều công ty điều động nhân sự các bộ phận ra tận bến xe, ga tàu, khu trọ... để mời chào người lao động.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Kim Ngân
×
Ra bến xe 'săn' lao động