Thứ tư, 12/9/2018, 09:37 (GMT+7)

Quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói về 4.0

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, trong cuộc cách mạng 4.0, những quốc gia đang phát triển như Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
 
 

Lộc Chung

 

Chia sẻ bài viết qua email