Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 28/4/2021, 09:44 (GMT+7)

Quy hoạch các tuyến cao tốc đến 2030

Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu quy hoạch 42 tuyến cao tốc trên toàn quốc để xây dựng đến năm 2030, với tổng vốn khoảng 825.000 tỷ đồng.

Quy hoạch các tuyến cao tốc đến 2030
 
 

Việt Chung - Đoàn Loan