Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ năm, 26/5/2022, 09:44 (GMT+7)

Quá trình NATO đông tiến áp sát Nga

Từ khi thành lập năm 1949, NATO liên tục hướng đông, kết nạp thêm 14 nước châu Âu trong giai đoạn 1991-2020, đẩy biên giới ngày càng gần Nga.

Hơn 70 năm mở rộng hướng đông của NATO
 
 

Đồ họa: Washington Post