Thứ ba, 11/8/2020
Thứ năm, 17/5/2018, 12:00 (GMT+7)

Quá trình biến xác chết của Mặt Trời thành tinh vân sáng rực

Khi Mặt Trời chết, lõi của nó sẽ nóng lên đủ nhanh để tạo tinh vân hành tinh có thể quan sát từ khoảng cách hai triệu năm ánh sáng.