Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ bảy, 3/3/2018, 07:30 (GMT+7)

Thảm cảnh của Trái Đất khi Mặt Trời biến mất

Khi Mặt Trời không tồn tại, Trái Đất sẽ biến thành quả cầu băng trôi nổi, thực vật sẽ chết hết trong khi phần lớn động vật chết từ từ.