Thứ ba, 9/3/2021
Thứ tư, 20/1/2021, 04:00 (GMT+7)

Ông Trump sẽ ra sao sau ngày Biden nhậm chức?

Kết thúc nhiệm kỳ, ông Trump vẫn phải đối mặt với lần luận thứ 2. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích một cựu tổng thống có thể nhận bao gồm lương hưu, quyền được bảo vệ, quyền tái tranh cử...

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển tới đoạn bạn muốn nghe

Như Ngọc