Thứ sáu, 12/8/2022
Thầm thì         Thứ sáu, 22/7/2022, 20:00 (GMT+7)

Nữ giới có thể đạt đỉnh tối đa bao nhiêu lần?

Nữ giới có thể đạt được cực khoái nhiều lần trong một cuộc giao hoan, tuy nhiên cụ thể là bao nhiêu lần? Dấu hiệu nào để nhận biết? Bác sĩ Phan Chí Thành lý giải.