Thứ tư, 29/5/2024
Thứ sáu, 8/9/2023, 00:04 (GMT+7)

Nữ Đô đốc duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam?

Nguyễn Nhạc sau khi lên ngôi đã tiến hành chỉnh đốn tượng binh và giao riêng cho nữ Đô đốc này phụ trách chăm sóc và huấn luyện voi chiến.