Thứ năm, 25/7/2024
Thứ năm, 17/11/2022, 11:03 (GMT+7)

Triều đại nào ở nước ta không có hoàng hậu, thái tử, tể tướng?

Được biết đấy là lệ 'tứ bất' và theo lệ này, triều đình không phong hoàng hậu, không lập thái tử, không phong tể tướng, không lấy trạng nguyên.

Trùm Sò