Thứ ba, 16/8/2022
Thứ ba, 29/10/2019, 13:45 (GMT+7)

Nợ công của Việt Nam trong 5 năm qua

Nợ công đang giảm dần, về mức 56,1% GDP năm 2019 nhưng chi phí trả nợ so với ngân sách lại đang tiến gần ngưỡng 25% Quốc hội cho phép.

Anh Minh - Tiến Thành