Thứ năm, 22/10/2020
Thứ năm, 15/10/2020, 20:34 (GMT+7)

Những thẩm phán trọn đời của Tòa án Tối cao Mỹ

Các thẩm phán Tòa án Tối cao liên bang Mỹ đảm nhận nhiệm vụ ra quyết định về những vấn đề pháp lý quan trọng của đất nước và được giữ ghế trọn đời.

Đồ họa: AFP.