Thứ tư, 24/7/2024
Thứ tư, 10/8/2022, 04:00 (GMT+7)

Những người không lương hưu, không tiết kiệm

"Gói ghém" miếng ăn trong đồng lương phụ hồ của chồng, cô Thu vẫn phải chấp nhận tủi hổ xin tiền con rể để trả phí khám chữa bệnh ở tuổi U70.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Kim Ngân - Minh Hạnh
×
Những người không lương hưu, không tiết kiệm