Thứ bảy, 15/6/2024
Thứ bảy, 25/9/2021, 07:17 (GMT+7)

Những mức xử phạt giao thông tăng mạnh theo dự thảo mới

Hàng loạt lỗi sẽ bị tăng mức phạt lên nhiều lần theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2019.