Thứ năm, 29/9/2022
Thứ bảy, 16/7/2022, 16:50 (GMT+7)

Những hẻm Sài Gòn trước và sau khi người dân hiến đất mở rộng

Nhiều hẻm trước đây đủ một xe máy đi lọt được người dân hiến đất mở rộng lên từ 4 đến 6 m giúp đi lại thuận tiện, khang trang hơn.