Thứ sáu, 30/12/2016, 06:16 (GMT+7)
Thứ sáu, 30/12/2016, 06:16 (GMT+7)

Những dấu mốc Việt Nam vươn ra biển lớn

Chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa đã đưa quan hệ quốc tế của Việt Nam có những thay đổi sâu sắc.

Tiến Thành - Võ Thành

 
Chia sẻ bài viết qua email