0

nhân tài, lãnh đạo ở nhiều vị trí, ngành nghề tham gia

6

nền tảng phát hành gồm VnExpress Việt - Anh,
Facebook VnExpress, fanpage Nguy - Cơ, Youtube và Spotify

6

nền tảng phát hành gồm VnExpress Việt - Anh,
Facebook VnExpress, fanpage Nguy - Cơ, Youtube và Spotify

4,5 triệu view

31 tập phát sóng trên các nền tảng

400.000 view

Tập 16 với sự góp mặt của
CEO Gojek Việt Nam - Phùng Tuấn Đức CEO Gojek Việt Nam
Phùng Tuấn Đức

Gần 100 bài viết

Liên quan tới talkshow

15 quốc gia

Talkshow lan tỏa trên thế giới