Thứ ba, 20/10/2020
Thứ năm, 18/7/2019, 08:00 (GMT+7)

Những bộ đồ trong lịch sử chinh phục không gian

Qua từng giai đoạn, bộ đồ phi hành gia luôn được nâng cấp để đáp ứng những nhiệm vụ chinh phục không gian ngày càng thách thức.

Đoàn Dương - Tạ Lư

Dữ liệu: National Geographic