Thứ hai, 20/5/2024
Thứ ba, 20/12/2022, 18:05 (GMT+7)

Nhân viên Alibaba: 'Nặng lòng vì đẩy nhiều người vào khó khăn'

Vừa là nhân viên Alibaba vừa là bị hại khi góp vốn cùng người thân mua 11 dự án, Thái nói chỉ biết chuộc lỗi bằng cách hỗ trợ khách hàng cũ làm đơn trình báo công an.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Kim Ngân
×
Nhân viên Alibaba: 'Nặng lòng vì đẩy nhiều người vào khó khăn'