Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ sáu, 22/1/2021, 20:20 (GMT+7)

Nhà sáng lập Got It: 'Dễ chiêu mộ tài năng công nghệ trong Covid-19'

Lead Theo Tiến sĩ Trần Việt Hùng, đây là thời điểm tốt để Việt Nam thu hút tài năng thành danh tại các tập đoàn hàng đầu, bởi không ít người muốn hồi hương trong Covid-19.