Thứ ba, 24/11/2020
Thứ tư, 11/12/2019, 00:00 (GMT+7)

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được thiết kế như thế nào?

Nhà ga hành khách T3 cao 3 tầng sẽ được xây dựng mới với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 phục vụ 43 triệu hành khách.

Việt Chung - Đoàn Loan